Over Stichting Matchis.

Stichting Matchis is het Nederlands centrum voor stamceldonoren. De stichting zorgt ervoor dat patiënten met o.a. leukemie een transplantatie kunnen krijgen van stamcellen afkomstig van jonge vrijwillige gezonde donoren. Deze stamcellen zijn nodig om hen te kunnen genezen. Kijk voor meer informatie op www.matchis.nl.

Waarom zijn er nieuwe stamceldonoren nodig?

Per jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben. Een patiënt met leukemie of een andere vorm van bloedkanker kan genezen door middel van een stamceltransplantatie. In Nederland is er een groot tekort aan stamceldonoren. Het lukt hierdoor niet om voor iedere patiënt de best passende stamceldonor te vinden. Meer donoren, betekent een grotere kans op een match. Meer donoren betekent voor patiënten een grotere kans op leven.

Vinden de patiënten dan niet vaker een match binnen hun familie?

Inderdaad is de kans op een volledige match het grootst bij broers of zusters van de patiënt, maar dat is maar 25% per broer of zus. Voor slechts 30% van de patiënten wordt een volledig passende stamceldonor binnen de familie gevonden.

Meer informatie?www.matchis.nl