Om Sidan

om-sidan

Om oss

På denna sida kan man hitta information om organdonationer och om bloddonationer. Jag som skriver informationen på denna sida är själv bloddonator och har anmält mig till donationsregistret. Här kommer man också att hitta mer allmän information om organdonationer men också en del information om organhandel, både i Sverige och utomlands. Det finns i vissa länder en kontrollerad marknad för organhandel men i många länder finns också en stor illegal marknad för organhandel.

Det är många personer runt omkring oss som lider av en svår sjukdom och som därmed är i behov av att få ett nytt organ. Därför är det viktigt att vi är så många som möjligt som är beredda att donera våra organ den dagen vi själva faller bort. Att donera sina organ leder till att man räddar en annans persons liv.