En hemsida om organdonation

Organdonation

I Sverige kan man frivilligt välja att donera sina organ den dag som man faller ifrån. Det innebär att sjukvården kan använda organ som hjärta, lungor, njurar, lever och en del andra organ för att hjälpa andra svårt sjuka personer. Det går också att donera organ under tiden man lever som exempelvis en njure, om man har en sjuk familjemedlem eller släkting som behöver en ny njure. Genom att anmäla sig till donationsregistret kan sjukvården använda organen efter att man själv har gått bort.

Organhandel

I Sverige är organhandel inte tillåtet men det finns länder runt om i världen där organhandel är tillåten som bland annat i Iran, Pakistan och i Indien. Det händer att svenska medborgare som fortfarande är medborgare i något av ovanstående länder åker till sina hemländer för att få ett nytt organ, vilket är tillåtet men något som inte rekommenderas. Det finns också en stor illegal marknad i många U-länder där man kan köpa njurar från levande personer men också organ från personer som har dött.

Bloddonation

Att donera blod borde alla friska medborgare göra så att sjukvården har välfyllda blodlager den dagen då det krävs blod för att behandla personer som varit med i en olycka. Blod används också för personer som genomgår planerade operationer. Idag finns det blod att tillgå för de vanligaste blodtyperna men för de mer ovanliga blodtyperna är blodlagret mycket lågt. Att donera blod är enkelt och tar bara 10 minuter. Tack vare att personer donerar blod så kan man rädda många liv varje år.

Organdonation

På denna sida kommer man att hitta information om organdonationer, bloddonationer och även organhandel. Varje år dör tusentals människor runt om i världen för att det saknas organ. I Sverige är det cirka 800 personer som väntar på att få ett nytt organ men det är bara cirka 150 personer per år som får ett organ. Desto fler personer som anmäler sig till donationsregistret desto större chans är det för personer som lider av en svår sjukdom att hinna få ett organ innan de dör av sin sjukdom.

Idag förekommer det omfattande organhandel runt om i världen, vilket dock är olagligt i Sverige. Dessutom är det bara personer som har gott om pengar som har möjlighet att köpa ett organ på den svarta marknaden då priserna kan ligga på mellan 1,5 miljoner och uppåt för exempelvis en njure. Den illegala organhandeln gör att många personer som är fattiga ser möjligheten att tjäna pengar genom att sälja ett organ, som exempelvis en njure. Detta har gjort att det i många länder inte är tillåtet att sälja organ därför att personer som behöver pengar enbart säljer organ för pengarnas skull. Detta blir att försäljningen av ett organ sker under direkt eller indirekt tvång.

Sverige behöver blodgivare så att de kan fylla på sina förråd med blod som sjukhusen kan använda i samband med operationer av sjuka eller skadade. Att donera blod är enkelt och går snabbt. Alla friska medborgare i Sverige kan donera blod hos en blodcentral eller hos blodbussen. Man får ingen ersättning då man donerar blod men ibland kan man erhålla en gåva som exempelvis ett presentkort.

Blogg Våra senaste inlägg