Varför det är en dålig idé att sälja organ!

Det är en dålig idé att sälja organ då du riskerar din egen hälsa. Det är dessutom olagligt att sälja organ i majoriteten av alla västländer, och det belopp du får ta del av för ingreppet överstiger inte de risker som är applicerbara vid organförsäljning.   Organdonation i Sverige I Sverige är all organhandel med […]